... Skip to main content

Staircon

LOODUD VASTAVALT TEIE ETTEVÕTTE VAJADUSTELE.

Stairconi modulaarne struktuur võimaldab teil lisada tarkvarale funktsionaalsust kohe, kui teie ettevõte kasvab või vajadused muutuvad.

Stairconi pakutakse erinevatel litsentsitasanditel, mille funktsioonikomplektid ulatuvad veebipõhisest esitlusest kuni täiustatud CAM-tootmiseni.

Siin on ülevaade võimalustest (lisateabe saamiseks klõpsake erinevatel tarkvara- ja lisamoodulitel):

Tarkvaramoodulid

3D KONSTRUEERIMINE JA VISUALISEERIMINE.
Lihtsaim tee müügikujunduseni.

Laske oma kliendil näha oma kujuteldavat treppi. Staircon Sales on ideaalne vahend 3D-s konstrueerimiseks ja visualiseerimiseks. Trepp on projekteeritud kolmes vaates; pealtvaade, külgvaade ja 3D vaade. Visualiseerimine 3D-s annab hea ülevaate sellest, milline valmiv trepp välja näeb. Visualiseerida saab ka ümbritsevaid seinu, aknaid ja uksi. Lõppkliendile saab hõlpsasti esitada erinevaid projekteerimisalternatiive, näiteks materjali ja viimistlust. Pealtvaadet kasutatakse tavaliselt trepi, korruseava ja seinte kuju projekteerimiseks. Mõõtmist saab teha automaatselt ja/või käsitsi. Külgvaadet kasutatakse tavaliselt põsepuude ja balustraadide külgvormi redigeerimiseks.

Sisseehitatud Ehitusnormide Kontrolli funktsioon.

Trepi vastavust valitud ehitusnormidele (pearuum, astmete kõrgus jne.) on lihtne kontrollida. Dokumentatsiooni saab koostada koos projekti tehniliste näitajatega, samuti mõõtkavas joonised pealt-, külg- ja 3D-vaates. Enamlevinud treppide kiireks projekteerimiseks kasutatakse etteantud trepikujunditega juhendeid. Staircon võimaldab trepi muutmist mis tahes kujuliseks, andes kasutajale suure hulga projekteerimisvabadust. Samuti saab paindlikult kujundada korrusepiirdeid, korruseavasid ja seinu.
Ühe projekti raames projekteeritavate treppide, korruste või trepikodade arv ei ole piiratud.

Näiteid erinevatest konstruktsioonielementidest:
 • Vabakujuline korruseava ja seinad
 • Vabakujuline trepp
 • Vabakujuline korruse piire
 • Kaasist piire
 • Lõiked astme pealispinda – libisemisvastased sooned ja süvised kiviplaadile
 • Vaip astmetel
 • Kaarjas astme esiserv
 • Paraadaste
 • Ruumisäästlik trepp
 • Kaarjad põse- ja käsipuud
 • Ümmargune post
 • Kaldus e. z-varvaslaud
 • Polt-trepp
 • ”Winderbox” trepp
 • Spiraaltrepp
 • Kaartrepp
Sobivad lisamoodulid:

Export 3DLaske oma kliendil näha oma kujuteldavat treppi, saatke talle 3D-fail.

Edit Database kohandatud tarkvara, mis vastab teie vajadustele ja meetoditele.

Pricingarvutage trepi hind ühe nupuvajutusega.

ENAMLEVINUD TREPIKUJUDE JAOKS.

Esimene samm tõhusaks trepivalmistamiseks väiksematele treppide ehitajatele. Staircon Limited sisaldab sama võimast funktsionaalsust, mida Staircon Professional, kuid vaid väikeste piirangutega. Kui tekib vajadus rohkemate võimaluste järele, saab alati Limited litsentsilt Professionali’le edasi liikuda.

Mõned näited selle kohta, mida Limited litsents ei võimalda:
 • Spiraal- või S-kujuliste treppide projekteerimist eelseadistatud juhise abil
 • Kaarjate põsepuude/käsipuude/korruseavade loomist
 • Kaarjate astme esiservade loomist
 • Ümmarguste postide kasutamist
 • Kaldus e. z-varvaslaudadega treppide loomist
 • Mõningad trepi ja trepiava kujude piirangud

Litsentsil Staircon Limited on piirang jagamaks projekte litsentsidega Staircon Sales/Professional/CAM.

Sobivad lisamoodulid:

Export 3DLaske oma kliendil näha oma kujuteldavat treppi, saatke talle 3D-fail.

Export 2Deksportige pealtvaade, külgvaade ja/või tootmisdetailid DXF-failidesse.

DXF for CAMtõhus ühendus olemasoleva CAM-tarkvara (3-teljeline CNC) ja Staircon Professional vahel.

TÕHUS TÖÖTLEMINE JA MATERJALI OPTIMEERIMINE.
Töö ettevalmistus vaid nupuvajutusega.

Efektiivne ja hästi koordineeritud ettevalmistav töö tootjale, kes kasutab 1:1 paberzabloone. Kui kombineerida see lisamooduliga Export 2D DXF, on Staircon Professional kasutatav ka CNC-tootmises, kui kasutada üldkasutatavat CAM-tarkvara.

Trepi detailid töödeldakse ümber tootmisinfoks koos materjali optimiseerimisega ja/või trükitakse plotteris 1:1 zabloonidena. Tootmisinfo saab välja trükkida ka skaleeritud tootmisjoonistena ja/või spetsifikatsioonina, mida saab materjali ettevalmistusel kasutada töökojas kontrollnimekirjana. Pealtvaatejoonist on võimalik trükkida ka skaalas 1:1.

Kujundusvõimalused.

Treppi kujundatakse kolmes vaates; pealtvaates, külgvaates ning 3D-s. 3D visualiseerimine annab hea ettekujutuse kuidas viimistletud trepp välja näeb, kuvades seinu, aknaid-uksi jpm. Kliendile saab hõlpsasti näidata erinevaid kujundusi, muutes materjale ning viimistlusi. Pealtvaadet kasutatakse traditsiooniliselt trepi kuju, trepiava ning seinte konstrueerimiseks. Mõõtahelaid saab mudelile lisada automaatselt ja/või manuaalselt. Külgvaadet kasutatakse tüüpiliselt põsepuude ning piirete kuju muutmiseks.

Sisseehitatud Ehitusnormide Kontrolli funktsioon.

Treppide vastavust valitud ehitusnormidega (käiguruum, astme tõus jne) on lihtne kontrollida. Projekt-dokumentatsiooni ja tootmisjooniseid (detaili-, pealtvaate-, külgvaate- 3D-joonised) saab luua, kasutades eelnevalt sisestatud projekti andmeid. Eelseadistatud trepimudelid võimaldavad ülikiiresti konstrueerida enamkasutatavaid treppe. Staircon võimaldab muuta mistahes detaili kuju, andes sellega kasutajale suure kujundusvabaduse. Korrusepiirded, trepiavad ning seinadki on lihtsasti muudetavad. Ühes projektis projekteeritavate treppide, põrandate või trepikodade arv ei ole piiratud.

Näiteid disainilahenduste kohta:
 • Vabakujuline korruseava ja seinad
 • Vabakujuline trepp
 • Vabakujuline korruse piire
 • Kaasist piire
 • Lõiked astme pealispinda – libisemisvastased sooned ja süvised kiviplaadile
 • Vaip astmetel
 • Kaarjas astme esiserv
 • Paraadaste
 • Ruumisäästlik trepp
 • Kaarjad põse- ja käsipuud
 • Ümmargune post
 • Kaldus e. z-varvaslaud
 • Polt-trepp
 • ”Winderbox” trepp
 • Spiraaltrepp
 • Kaartrepp
Sobivad lisamoodulid:

Export 3DLaske oma kliendil näha oma kujuteldavat treppi, saatke talle 3D-fail.

Edit Databasekohandatud tarkvara, mis vastab teie vajadustele ja meetoditele.

Pricingarvutage trepi hind ühe nupuvajutusega.

Export 2Deksportige pealtvaade, külgvaade ja/või tootmisdetailid DXF-failidesse.

DXF for CAMtõhus ühendus olemasoleva CAM-tarkvara (3-teljeline CNC) ja Staircon Professional vahel.

ERP – võimaldab andmete importimist ja eksportimist ERP-süsteemidest/-süsteemidesse.

AUTOMATISEERITUD 3/4-TELJELINE TOOTMINE.
CNC-integratsioon vaid nupuvajutusega.

Oleme läbi viinud suure hulga õnnestunud installeerimisi kõikidele puidutööstuses tuntud CNC-masinate brändidele. Võta meiega ühendust, kui vajad infot ja näiteid, kuidas Staircon ühendub just sinu masinapargiga. Suutlikkus kohandada Staircon CAM kliendi tootmismeetoditega on üks edu peamisi edu võtmeid. Peale esmast tarkvara seadistamist ning installeerimist, tehakse päev-paar tööd, et kuvada kõike alates esmasest projektist kuni valmis CNC-failini. Teraradade simulatsioon ja/või 3D-s visualiseeritud NC-kood pakub suurepärast arusaama, mida loodud CNC-programm täpselt teeb..

Kliendile kohandatav CAM tarkvara, mis automatiseerib sinu CNC tootmise. 

Mitmete sõlmpunktide abil on võimalik tulemust koordinaatpunkti täpsusega jälgida ja analüüsida. Mitmete Staircon’i tootmisfailide üheaegne protsessimine võimaldab käidelda detaile erinevatest projektidest ning optimiseerides detailid töölauale. Süsteem võimaldab käitada mitut erinevat CNC-töötlemiskeskust, võimalik on luua reeglid jaotamaks detailid erinevatele töökeskustele. Informatiivsed raportid abistavad pingi operaatorit (näiteks posti pööramise skeem). Võimalik on genereerida juhtfaile laserprojektoritele (HPGL). Laseri- ja CNC-programme saab valida joonkoodi lugeja abil (funktsionaalsus võib varieeruda, lähtuvalt masina piirangutest). Staircon CAM’ile pakutakse lisamoodulit Muudatused andmebaasis, mis võimaldab juurdepääsu Staircon’i andmebaasile.

Kujundusvõimalused.

Loomulikult on Staircon CAM 3/4-l kõik ülejäänud Stairconi tarkvarapere disainifunktsioonid: Treppi kujundatakse kolmes vaates; pealtvaates, külgvaates ning 3D-s. 3D visualiseerimine annab hea ettekujutuse kuidas viimistletud trepp välja näeb, kuvades seinu, aknaid-uksi jpm. Kliendile saab hõlpsasti näidata erinevaid kujundusi, muutes materjale ning viimistlusi. Pealtvaadet kasutatakse traditsiooniliselt trepi kuju, trepiava ning seinte konstrueerimiseks. Mõõtahelaid saab mudelile lisada automaatselt ja/või manuaalselt. Külgvaadet kasutatakse tüüpiliselt põsepuude ning piirete kuju muutmiseks.

Sisseehitatud Ehitusnormide Kontrolli funktsioon.

Treppide vastavust valitud ehitusnormidega (käiguruum, astme tõus jne) on lihtne kontrollida. Projekt-dokumentatsiooni ja tootmisjooniseid (detaili-, pealtvaate-, külgvaate- 3D-joonised) saab luua, kasutades eelnevalt sisestatud projekti andmeid. Eelseadistatud trepimudelid võimaldavad ülikiiresti konstrueerida enamkasutatavaid treppe. Staircon võimaldab muuta mistahes detaili kuju, andes sellega kasutajale suure kujundusvabaduse. Korrusepiirded, trepiavad ning seinadki on lihtsasti muudetavad. Ühes projektis projekteeritavate treppide, korruste või trepikodade arv ei ole piiratud.

Töö ettevalmistamine ühe nupuvajutusega.

Staircon CAD’is toimub tootmise efektiivne ja hästi koordineeritud ettevalmistus. Trepi detailid protsessitakse ümbet tootmisinfoks koos materjali optimiseerimisega. Tootja saab välja trükkida skaleeritud tootmisjoonised ja/või spetsifikatsiooni, mida saab töökojas materjali ettevalmistusel kasutada kontrollnimekirjana. Vaid nupuvajutusega genereeritakse kõikidele CNC-s toodetavatele detailidele NC-kood.

Töötlused, mida võimaldab Staircon CAM 3/4:

NB! Funktsionaalsus võib varieeruda, sõltuvalt masina piirangutest.

 • Puuringud ja taskufreesimised automaatse tööriistavalikuga
 • 3- või 4-teljelised varvaslaua- ja astmepesade freesimine
 • Kontuuri ning profiili freesimine koos kaaretuvastusfunktsionaalsusega (G2/G3)
 • Spiraalsed ja interpoleerivad puuringud
 • 4-teljelised saagimised
 • 4-teljelised eerungid
Näiteid disainilahenduste kohta:
 • Vabakujuline korruseava ja seinad
 • Vabakujuline trepp
 • Vabakujuline korruse piire
 • Kaasist piire
 • Lõiked astme pealispinda – libisemisvastased sooned ja süvised kiviplaadile
 • Vaip astmetel
 • Kaarjas astme esiserv
 • Paraadaste
 • Kaarjad põse- ja käsipuud
 • Ümmargune post
 • Kaldus e. z-varvaslaud
 • Polt-trepp
 • ”Winderbox” trepp
 • Spiraaltrepp
 • Kaartrepp
Sobivad lisamoodulid:

Export 3DLaske oma kliendil näha oma kujuteldavat treppi, saatke talle 3D-fail.

Edit Databasekohandatud tarkvara, mis vastab teie vajadustele ja meetoditele.

Pricingarvutage trepi hind ühe nupuvajutusega.

Export 2Deksportige pealtvaade, külgvaade ja/või tootmisdetailid DXF-failidesse.

ERP – võimaldab andmete importimist ja eksportimist ERP-süsteemidest/-süsteemidesse.

Step splitmasinate jaoks, mis suudavad astmeid poolitada või kasutavad ”popup”-kinnitusi.

Fixture positioningtalade ja vaakumpatjade automaatne positsioneerimine detailide hoidmiseks töölaual.

AUTOMATISEERITUD TOOTMINE, FREESIMINE JA PUURIMINE 5 TELJEGA.
Automatiseeritud tootmise võimsus.

Oleme teinud edukaid paigaldusi kõikidele peamistele puidutöötlemise masinate kaubamärkidele. Palun võtke meiega ühendust, kui soovite teavet või näiteid selle kohta, kuidas Staircon teie masinaga ühendatakse. Võimalus kohandada Staircon CAM tarkvara kliendi tootmismeetoditele on üks selle suure edu võtmetest. Pärast tarkvara esialgset konfigureerimist ja paigaldamist toimub igapäevane töö ühes vaates, mis näitab kõike alates algsest projektist kuni valmis CNC-failini. 3D-s visualiseeritud tööriistaradade ja/või CNC-koodi simulatsioon annab hea ülevaate sellest, mida genereeritud CNC-programm lõppkokkuvõttes teeb.

Kohandatud CAM-tarkvara teie CNC-tootmise automatiseerimiseks.

Jälgida ja analüüsida on võimalik mitmeid sekkumispunkte, nii üksikasjalikult kui ka üksikutel koordinaatpunktidel. Mitut Stairconi tootmisfaili saab töödelda samaaegselt, mis pakub eeliseid mitme projekti detailide töötlemiseks korraga ja toormaterjali paigutuse optimeerimiseks. Süsteemi saab seadistada mitme masina käivitamiseks ja trepi detailide jaotamiseks nende vahel vastavalt reeglitele. Informatiivsed aruanded pakuvad abi operaatoritele näiteks posti rotatsiooni skeemi abil. Laserplotifaili (näiteks HPGL) saab genereerida ja vöötkoodilugejat saab kasutada laser- või CNC-programmide ülesvõtmiseks (funktsionaalsus võib erineda masina piirangute tõttu). Staircon CAMi pakutakse koos lisamooduliga Edit database, mis võimaldab juurdepääsu Stairconi andmebaasile.

Kujundusvõimalused.

Loomulikult on Staircon CAM 5-l kõik ülejäänud Stairconi tarkvarapere disainifunktsioonid: Treppi kujundatakse kolmes vaates; pealtvaates, külgvaates ning 3D-s. 3D visualiseerimine annab hea ettekujutuse kuidas viimistletud trepp välja näeb, kuvades seinu, aknaid-uksi jpm. Kliendile saab hõlpsasti näidata erinevaid kujundusi, muutes materjale ning viimistlusi. Pealtvaadet kasutatakse traditsiooniliselt trepi kuju, trepiava ning seinte konstrueerimiseks. Mõõtahelaid saab mudelile lisada automaatselt ja/või manuaalselt. Külgvaadet kasutatakse tüüpiliselt põsepuude ning piirete kuju muutmiseks.

Sisseehitatud Ehitusnormide Kontrolli funktsioon.

Treppide vastavust valitud ehitusnormidega (käiguruum, astme tõus jne) on lihtne kontrollida. Projekt-dokumentatsiooni ja tootmisjooniseid (detaili-, pealtvaate-, külgvaate- 3D-joonised) saab luua, kasutades eelnevalt sisestatud projekti andmeid. Eelseadistatud trepimudelid võimaldavad ülikiiresti konstrueerida enamkasutatavaid treppe. Staircon võimaldab muuta mistahes detaili kuju, andes sellega kasutajale suure kujundusvabaduse. Korrusepiirded, trepiavad ning seinadki on lihtsasti muudetavad. Ühes projektis projekteeritavate treppide, korruste või trepikodade arv ei ole piiratud.

Töö ettevalmistamine vaid nupuvajutusega.

Staircon CAD’is toimub tootmise efektiivne ja hästi koordineeritud ettevalmistus. Trepi detailid protsessitakse ümbet tootmisinfoks koos materjali optimiseerimisega. Tootja saab välja trükkida skaleeritud tootmisjoonised ja/või spetsifikatsiooni, mida saab töökojas materjali ettevalmistusel kasutada kontrollnimekirjana. Vaid nupuvajutusega genereeritakse kõikidele CNC-s toodetavatele detailidele NC-kood.

Töötlused mida võimaldab Staircon CAM 5:

NB! Funktsionaalsus võib varieeruda, sõltuvalt masina piirangutest.
Staircon CAM 5 ei sisalda kaardetailide ja Z-varvaslaudadega trepi detailide tootmist.

 • Puuringud ning tasku freesimised automaatse tööriistavalikuga
 • 3- või 4-teljelised varvaslaua- ning astmepesade freesimine
 • Kontuuri ning profiili freesimine koos kaaretuvastusfunktsionaalsusega (G2/G3)
 • Spiraalsed ja interpoleerivad puuringud
 • Puuringud ja varvaslauataskud nurga all
 • Saagimine
 • Eerungid
 • 5-teljelised tapid
 • 5-teljelised puuringud
Näiteid disainilahenduste kohta:
 • Vabakujuline korruseava ja seinad
 • Vabakujuline trepp
 • Vabakujuline korruse piire
 • Kaasist piire
 • Lõiked astme pealispinda – libisemisvastased sooned ja süvised kiviplaadile
 • Vaip astmetel
 • Kaarjas astme esiserv
 • Paraadaste
 • Kaarjad põse- ja käsipuud
 • Ümmargune post
 • Kaldus e. z-varvaslaud
 • Polt-trepp
 • ”Winderbox” trepp
 • Spiraaltrepp
 • Kaartrepp
Sobivad lisamoodulid:

Export 3DLaske oma kliendil näha oma kujuteldavat treppi, saatke talle 3D-fail.

Edit Databasekohandatud tarkvara, mis vastab teie vajadustele ja meetoditele.

Pricingarvutage trepi hind ühe nupuvajutusega.

Export 2Deksportige pealtvaade, külgvaade ja/või tootmisdetailid DXF-failidesse.

ERP – võimaldab andmete importimist ja eksportimist ERP-süsteemidest/-süsteemidesse.

Step splitmasinate jaoks, mis suudavad astmeid poolitada või kasutavad ”popup”-kinnitusi.

Fixture positioningtalade ja vaakumpatjade automaatne positsioneerimine detailide hoidmiseks töölaual.

AUTOMAATNE 5-TELJELINT TOOTMINE – SUJUVAD KAARDETAILID NING TERAVAD Z-DETAILID.
CNC-tootmise täielik kontroll – ühes vaates.

Oleme teinud edukaid paigaldusi kõikidele peamistele puidutöötlemise masinate kaubamärkidele. Palun võtke meiega ühendust, kui soovite teavet või näiteid selle kohta, kuidas Staircon teie masinaga ühendatakse. Võimalus kohandada Staircon CAM tarkvara kliendi tootmismeetoditele on üks selle suure edu võtmetest. Pärast tarkvara esialgset konfigureerimist ja paigaldamist toimub igapäevane töö ühes vaates, mis näitab kõike alates algsest projektist kuni valmis CNC-failini. 3D-s visualiseeritud tööriistaradade ja/või CNC-koodi simulatsioon annab hea ülevaate sellest, mida genereeritud CNC-programm lõppkokkuvõttes teeb.

Kohandatud CAM-tarkvara teie CNC-tootmise automatiseerimiseks.

Jälgida ja analüüsida on võimalik mitmeid sekkumispunkte, nii üksikasjalikult kui ka üksikutel koordinaatpunktidel. Mitut Stairconi tootmisfaili saab töödelda samaaegselt, mis pakub eeliseid mitme projekti detailide töötlemiseks korraga ja toormaterjali paigutuse optimeerimiseks. Süsteemi saab seadistada mitme masina käivitamiseks ja trepi detailide jaotamiseks nende vahel vastavalt reeglitele. Informatiivsed aruanded pakuvad abi operaatoritele näiteks posti rotatsiooni skeemi abil. Laserplotifaili (näiteks HPGL) saab genereerida ja vöötkoodilugejat saab kasutada laser- või CNC-programmide ülesvõtmiseks (funktsionaalsus võib erineda masina piirangute tõttu). Staircon CAMi pakutakse koos lisamooduliga Edit database, mis võimaldab juurdepääsu Stairconi andmebaasile.

Kujundusvõimalused:

Loomulikult omab Staircon CAM 5+ kõiki kujundamise võimalusi, mida kõik teised moodulid Staircon®’i tooteperes: Treppi kujundatakse kolmes vaates; pealtvaates, külgvaates ning 3D-s. 3D visualiseerimine annab hea ettekujutuse kuidas viimistletud trepp välja näeb, kuvades seinu, aknaid-uksi jpm. Kliendile saab hõlpsasti näidata erinevaid kujundusi, muutes materjale ning viimistlusi. Pealtvaadet kasutatakse traditsiooniliselt trepi kuju, trepiava ning seinte konstrueerimiseks. Mõõtahelaid saab mudelile lisada automaatselt ja/või manuaalselt. Külgvaadet kasutatakse tüüpiliselt põsepuude ning piirete kuju muutmiseks.

Sisseehitatud Ehitusnormide Kontrolli funktsioon.

Treppide vastavust valitud ehitusnormidega (käiguruum, astme tõus jne) on lihtne kontrollida. Projekt-dokumentatsiooni ja tootmisjooniseid (detaili-, pealtvaate-, külgvaate- 3D-joonised) saab luua, kasutades eelnevalt sisestatud projekti andmeid. Eelseadistatud trepimudelid võimaldavad ülikiiresti konstrueerida enamkasutatavaid treppe. Staircon võimaldab muuta mistahes detaili kuju, andes sellega kasutajale suure kujundusvabaduse. Korrusepiirded, trepiavad ning seinadki on lihtsasti muudetavad. Ühes projektis projekteeritavate treppide, korruste või trepikodade arv ei ole piiratud.

Töö ettevalmistamine vaid nupuvajutusega.

Staircon CAD’is toimub tootmise efektiivne ja hästi koordineeritud ettevalmistus. Trepi detailid protsessitakse ümbet tootmisinfoks koos materjali optimiseerimisega. Tootja saab välja trükkida skaleeritud tootmisjoonised ja/või spetsifikatsiooni, mida saab töökojas materjali ettevalmistusel kasutada kontrollnimekirjana. Vaid nupuvajutusega genereeritakse kõikidele CNC-s toodetavatele detailidele NC-kood.

Töötlused, mida võimaldab Staircon CAM 5+:

NB! Funktsionaalsus võib varieeruda, sõltuvalt masina piirangutest.
Staircon CAM 5+ võimaldab kaardetailide ja Z-varvaslaudadega treppide tootmist.

 • Puuringud ja taskufreesimised automaatse tööriistavalikuga
 • 3- või 4-teljelised varvaslaua- ja astmepesade freesimine
 • Kontuuri ning profiili freesimine koos kaaretuvastusfunktsionaalsusega (G2/G3)
 • Spiraalsed ja interpoleerivad puuringud
 • Saagimine
 • Puuringud ja varvaslauataskud nurga all
 • Eerungid
 • 5-teljelised tapid
 • 5-teljelised puuringud
 • Kaarjad põsepuud
 • Kaarjad käsipuud
 • Kaarjad põse- ja käsipuud ühest toorikust
 • Soone freesimine kaarkäsipuu alapinda
 • Z-varvaslaudadega trepi tootmine (ka saagimine)
Näiteid disainilahenduste kohta:
 • Vabakujuline korruseava ja seinad
 • Vabakujuline trepp
 • Vabakujuline korruse piire
 • Kaasist piire
 • Lõiked astme pealispinda – libisemisvastased sooned ja süvised kiviplaadile
 • Vaip astmetel
 • Kaarjas astme esiserv
 • Paraadaste
 • Kaarjad põse- ja käsipuud
 • Ümmargune post
 • Kaldus e. z-varvaslaud
 • Polt-trepp
 • ”Winderbox” trepp
 • Spiraaltrepp
 • Kaartrepp
Sobivad lisamoodulid:

Export 3DLaske oma kliendil näha oma kujuteldavat treppi, saatke talle 3D-fail.

Edit Databasekohandatud tarkvara, mis vastab teie vajadustele ja meetoditele.

Pricingarvutage trepi hind ühe nupuvajutusega.

Export 2Deksportige pealtvaade, külgvaade ja/või tootmisdetailid DXF-failidesse.

ERP – võimaldab andmete importimist ja eksportimist ERP-süsteemidest/-süsteemidesse.

Step splitmasinate jaoks, mis suudavad astmeid poolitada või kasutavad ”popup”-kinnitusi.

Fixture positioningtalade ja vaakumpatjade automaatne positsioneerimine detailide hoidmiseks töölaual.

Staircon Online Designer

KUJUNDA OMA TREPP VEEBIS.
Külastajatele alati avatud.

Mooduliga Staircon Online Designer saavad sinu kliendid kujundada omale trepi otse veebis, valides sinu trepimudelite valikust endale sobivaima.
Korrusekõrgust ja ka kõiki teisi trepi mõõtmeid on lihtne seadistada. Külastaja võib treppi ekraanil nihutada, zoomida ja pöörata ning katsetada erinevaid materjale ja viimistlusi. Staircon’i andmebaase kasutades saab trepi väliskujude valiku eelseadistada. Üheskoos lisamooduliga Pricing, on võimalus kuvada koheselt ka projekteeritud trepi hind.

Proovige Staircon Online Designer’it siin

Palun pange tähele, et demokeskkonda ei saa kasutada treppide tellimiseks, vaid on Staircon Online Designer funktsionaalsuse näitamiseks! Veebibrauser peab toetama webGL-i.

Sobivad lisamoodulid:

Edit Databasekohandatud tarkvara, mis vastab teie vajadustele ja meetoditele.

Pricingarvutage trepi hind ühe nupuvajutusega.

Lisamoodulid

Näita kliendile tema kujutluste treppi, saada talle sellest 3D mudel.

Eksporditud 3D-faili saab saata kliendile vaatamiseks, mis on tavapärastele piltidele suurepäraseks alternatiiviks. See on Stairconi kasutajate jaoks olnud väga hinnatud müügivahend. Stairconi 3D-ekspordi puhul on võimalik valida kolm erinevat formaati:
COLLADA; (avatud standard formaat) on detailiderohke. Lõppkasutaja saab vaadata COLLADA 3D’d tarkvaradega, mis toetavad *.dae faile, milleks on mitmeid tasuta variante. Failiformaati on võimalik läbi konverteri importida mitmetesse renderdustarkvaradesse ning 3D CAD pakettidesse, näiteks SketchUp ja AutoCAD.
IFC2x3; on avatud failivormaat, mida kasutatakse teabe edastamiseks erinevate CAD-tarkvarade vahel. See on ka rahvusvaheline standard BIM-andmete vahetamiseks.
O2c; on vaadatav vabavaralise o2c player’iga. (tasuta).

Näidismudelite vaatamiseks klõpsa siin: Collada sketchfab

Kohandatav tarkvara.

Tarkvara saab alles siis jõu, kui ta on kohandatav kasutaja nõudmiste ja vajaduste järgi. Selle lisamooduliga saab kasutaja juurdepääsu andmebaasile, mida pidevalt täendada ning muuta. Mõned näited andmetest:
Trepi mudel; Loodavale trepile kiirelt põhiandmete lisamine. Mudel sisaldab endas eelseadistatud konstruktsioonilisi ning tootmisandmeid, nagu näiteks astmete jaotus, postide ning piirete tüüp, astmete ning põsepuude paksus jne. Loomulikult saab kõiki neid andmeid projektipõhiselt muuta, et pakkuda kliendile just temale sobivat lahendust.
Trepi osad; postid, piirded, käsi- ja põsepuud jne. koos 3D kirjeldusfailidega (valikuline)
Materjal ja viimistlus; Tekstuurid seintele, ustele, põrandatele jne.
Profiilid ja astme nina tüübid (Profile ID); mis annab Staircon CAMile teavet selle kohta, kuidas tuleb töödelda.

Arvuta trepi hind ühe nupuvajutusega.

Hinnad saab määrata trepi detailidele ning saab seadistada sõltuvaks kasutatavast materjalist, detaili tüübist/mudelist jne. Hind on jagatud kaheks; ühe osa määrab detail, teise osa pealekantav viimistlus.

Detailid ning nende hinnastamine:
 • Trepp (baashind koos põsepuudega) (hind/tõus)
 • Astmed (hind/tk)
 • Varvaslaud (hind/tk. või m2)
 • Ohutusliist (hind/tk. või m)
 • Post (hind/tk)
 • Piirepulk (hind/tk)
 • Piirde aluslatt (hind/m)
 • Käsipuu (hind/m)
 • Platvorm (hind/m2)
 • Lisadetailid (hind/tk)

Pricing moodul on laienduseks lisamoodulile Edit database, mis võimaldab juurdepääsu Stairconi andmebaasile.

Lae alla näidisfail (PDF)

Tõhus ühendus olemasoleva CAM-tarkvara ja Stairconi vahel.

Tootjatele, kellel on juba olemas 3-teljelise töötlemise CAM-tarkvara, pakub ”DXF for CAM” tõhusat ühendust Staircon Professionaliga. Mooduli eesmärk on pakkuda võimalust seadistada eksporditava DXF-faili kihte nõnda, et CNC-koodi loomine kihiandmeta abil toimuks CAM programmis automaatselt.

Näiteid võimalikest seadistustest:
 • Kohandatav konfiguratsioon iga detailitüübi jaoks.
 • Puuringud ja taskutöötlused grupeeritakse kihtideks dünaamiliste nimetuste abil.
 • Täiendavad kihid detaili pindade viimistlustöötlustele.
 • Dubleeritud funktsionaalsed kihid korduvatele töötlustele.
 • Astmetappide kontuurid põsepuus võimaldavad töödelda ka astme nina profiili.
 • Võimalus taskuid pikendada teise taskuni või üle teise kontuuri, et eemaldada tera raadiusest tekkivaid jääknurki.
 • Ühine terarada astme- ja varvaslauapesade freesimiseks.
 • Kontuuri alguspunkt ja suund.
Vaata näidisvideot:

DXF for CAM´i liidestus AlphaCam’iga

Eksportige pealtvaade, külgvaade ja/või tootmisdetailid DXF-failideks.

Toodetavaid detaile saab eksportida eraldi failides ja/või eraldi kihtidel, et hiljem faile käidelda välise CAM tarkvaraga. Teine tavapärane kasutus DXF ekspordile on neil trepimeistritel, kes tellivad trepi detailid koostööparnerilt, kellel on CNC-töötlemiskeskus. Samuti saab tellida DXF joonise järgi piirdeklaasid, koos kõikide vajalike avadega.

Lae alla näidisfailid:

Põsepuu kihid (DXF-file)

Astmete kihid (DXF-file)

Liigutage hõlpsasti andmeid Staircon CADi ja oma ettevõtte ressursside planeerimise süsteemi (ERP) vahel.

Staircon pakub info importimiseks ja eksportimiseks standardiseeritud vorminguid. Integreerimine ERP-süsteemi ja CAD´i vahel on lihtne, kui kasutate impordi jaoks IMP-faili (tekstifail) ja eksportimiseks XML-faili. Andmete valimise ja töötlemise seadistamine toimub teie ERP-süsteemis.

Automaatne vaakumtalade ja vaakumpatjade positsioneerimine detailide kiireks töölauale kinnitamiseks.

Mooduli väljundiks on nö. Laserifail, mis juhib LED-valgusteid manuaalseks paigutamiseks või motoriseeritud talasid/patju nende automaatseks paigutamiseks.
Funktsionaalsus võib erineda, sõltuvalt konkreetse masina võimalustest.

Moodul astmekombinatsiooni toorikute lahtisaagimiseks.

Sobib vaid CNC-pinkidele, mis on võimelised vaakumtalasid ja -patju motoriseeritult liigutama.
Funktsionaalsus võib sõltuda konkreetse masina võimalustest.

Vaata näidisvideot

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.