... Skip to main content

Flexijet

Fledijet 3D

TARKKA CAD-MITTAUS TAKAA PARHAAN TEHOKKUUDEN

TEHOKAS & AIKAA SÄÄSTÄVÄ

Epätarkat mittaukset ja numeroiden sekoittuminen keskenään on historiaa. Ei mallineita, käsin piirrettyjä luonnoksia ja mittausten muistiin merkitsemistä – mittaukset näkyvät välittömästi.

JOUSTAVA TIEDONSIIRTO

Erilaiset vientiliittymät mahdollistavat kokonaisten CAD-piirustusten siirtämisen lähes mihin tahansa suunnitteluohjelmistoon.

LUETETTAVUUTTA HANKEISIISI

Suunnittelu ja valmistus perustuvat luotettaviin tietoihin. Kokoonpanon aikana ei juuri tarvitse tehdä muutoksia.

Flexijet 3D

Flexijet 3D ‑järjestelmän uusin sukupolvi on entistäkin tehokkaampi! Saat tarkat CAD-piirustukset mittaamalla paikan päällä. Mittauksesta tulee helppoa ja vaivatonta.

Tallenna ja projisoi paikan päällä millimetrin tarkkoja CAD-piirustuksia, joissa kulmat ja kaaret esitetään tarkasti. Takaisinprojektiotoiminnon avulla suunnitelmasta voidaan projisoida (takaisin) lisää CAD-pisteitä rakennustyömaalla, joten lasermittausjärjestelmä helpottaa myös kokoonpanotyötä.

Flexijet 3D ‑järjestelmän avulla kirjaimellisesti kuka tahansa voi tehdä mittauksia ja arvioida mittoja nopeasti, tehokkaasti ja kustannustehokkaasti millimetrin tarkkuudella ja syöttää tiedot suoraan CAD-ohjelmistoon. Olitpa sitten aloittelija, moniosaaja tai CAD-asiantuntija, Flexijet 3D ‑järjestelmän avulla voit hyödyntää mittauspiirtämisen periaatetta, jolla on monia etuja perinteisiin mittaustekniikoihin ja laserkeilainten tuottamiin pistepilviin verrattuna.

Epätarkat mittaukset tai numeroiden sekoittuminen keskenään ovat mennyttä aikaa. Mittauksia ei tarvitse merkitä muistiin, sillä ne näkyvät näytössä välittömästi. Mittauspiirustukseen voidaan lisätä valokuvia ja äänimuistiinpanoja, mikä mahdollistaa integroidun dokumentoinnin paikan päällä. Työskentely on helppoa haastavissakin kohteissa ilman rakennustelineitä, tikkaita tai muita apuvälineitä.

Kalustetut huoneet voidaan mitata ilman hankalien huonekalujen siirtämistä. Pyöristykset, kaaret ja ei-kulmikkaat komponentit havaitaan nopeasti ja tarkasti. Projektiotoiminnon ansiosta Flexijet-järjestelmää voidaan käyttää myös kokoonpanon apuvälineenä. Flexijet 3D ‑järjestelmän käyttömahdollisuudet ovat yhtä monipuolisia kuin tämän mullistavan lasermittausjärjestelmän käyttäjäkuntakin.

Mittauspiirtäminen

– keilauksen sijan

Muista mittausjärjestelmistä poiketen Flexijet 3D ‑järjestelmä ei laadi vaikeaselkoista pistepilveä. Sen sijaan mittauspisteet yhdistetään suoraan merkityksellisiin asetteluihin CAD-piirtokomentojen avulla. Valmis CAD-piirustus laaditaan paikan päällä tehtävien mittausten aikana ilman pitkään kestävää jälkikäsittelyä, jota pistepilvet edellyttäisivät.
Prosessin aikana mitatuista elementeistä, kuten seinistä, ovista, kaarista tai kokonaisista huonetiloista luodaan tarkat kolmiulotteiset CAD-piirustukset paikan päällä samaan aikaan mittausten tekemisen aikana.

Tarkista valmis CAD-malli ennen rakennustyömaalta lähtemistä vertaamalla sitä todellisuuteen. Varmista, että kaikki suunnittelun kannalta olennaiset mitat on tallennettu.

Nopea Mittaus Paikan Päällä

– Dokumentoi huoneen seinien ääriviivat hetkessä

Mittausohjelmisto luo kolmiulotteisen tilan käyttämällä vain muutamaa mittauspistettä: tarkalleen kahta pistettä seinäpintaa kohti ja yhtä pistettä sekä lattiaa että kattoa kohti.
Mittauspisteitä ei tarvitse tällöin asettaa huoneen nurkkiin, sillä  ohjelmisto katkaisee automaattisesti seinän suoran viivan, kun se saavuttaa viereisen seinän pidennetyn suoran viivan. Kaikkien toisiinsa yhteydessä olevien seinien kulmat havaitaan tarkasti nopean paikan päällä tehtävän mittauksen aikana.
Huoneita voidaan täydentää tarpeen mukaan mittaamalla muita huone-elementtejä, kuten kattokaltevuuksia, ovia ja ikkunoita, sekä lisäämällä erilaisten asennettavien kohteiden asennussymboleita.

Sijannin muuttaminen

– Mitta ilman rajoituksia

Flexijet 3D ‑järjestelmä mahdollistaa sijainnin muuttamisen, jos kaikkia mittausprosessin edellyttämiä mittauspisteitä ei voida tallentaa yhdessä sijainnissa tai jos samaan piirustukseen on tallennettava myös viereiset huoneet.
Flexijet 3D ‑järjestelmä voidaan suunnata uudelleen kahden molemmista sijainneista saavutettavissa olevan viitepisteen perusteella, minkä jälkeen mittausta voidaan jatkaa.
Yhteen CAD-piirustukseen voidaan siis helposti tallentaa kokonaisia kerroksia tai rakennuksia.

CAD-pisteiden takaisinprojektio suunnitemasta

– Flexijet 3D -järjestemä takaatehokkaan asennuksen

Laserintarkan mittauksen ansiosta Flexijet-järjestelmän käyttäjät voivat valmistaa tarkasti paikalleen sopivia komponentteja, jotka tarvitsee vain asentaa paikan päällä. Flexijet 3D ‑järjestelmän avulla voidaan nopeuttaa paikan päällä tapahtuvaa kokoonpanoa merkittävästi käyttämällä suunnitteluohjelmiston CAD-pisteiden takaisinprojektiota.

Tämän mahdollistamiseksi suunnitteluohjelmiston kolmiulotteiset CAD-tiedot viedään FlexiCAD-mittausohjelmistoon. Flexijet 3D ‑järjestelmän avulla voidaan viitata aiempaan mittauspaikkaan olemassa olevien viitepisteiden perusteella.

Seuraavaksi Flexijet 3D ‑laser voi automaattisesti siirtyä suunniteltuihin poraus- ja asennuskohtiin ja näyttää ne. Monimutkaista juottamista tai kalibrointia ei tarvita lainkaan.

Automaattiset Mittaussarjat

– Ääriviivojen kulku havaitaan kuin taikaiskusta

Kun aloituspiste, suunta ja haluttu pisteen etäisyys on määritetty, Flexijet 3D ‑järjestelmä mittaa automaattisesti seinän linjat. Automaattiseen mittaussarjaan kuuluvat vaaka-, pysty- ja vapaamittaussarjat mitä tahansa reittiä pitkin.
Pystymittaussarjan avulla voidaan esimerkiksi mitata veneiden runkoja täysin automaattisesti.
Vaakamittaussarjaa voidaan käyttää esimerkiksi seinien kaarevien linjojen määrittämiseen.

Pintaskannaus

– pintojen epätasaisuuksien automaattinen havaitseminen

Pintaskannauskomennolla voidaan mitata automaattisesti kaikki viivoituksen leikkauspisteet mistä tahansa piirretystä tai mitatusta suljetusta ääriviivasta, jonka päälle on asetettu viivoitus.

Poikkeavat korkeudet osoitetaan väreillä. Tämän ansiosta FlexiCAD-mittausohjelmistossa on helppo nähdä pinnan epätasaisuudet.

FLEXIJET 3D ‑LAITTEISTO

Alusta loppuun viimeistelty ratkaisu – Red Dot Design Award 2018 ‑palkinnon voittaja

Flexijet 3D ‑lasermittausjärjestelmän ergonomiseen mittauslaitteistoon on integroitu kaikki elektroniset, optiset ja mekaaniset komponentit, ja laitteistolle on myönnetty maailmanlaajuisesti tunnustettu  palkinto Red Dot Design Award.

Flexijet 3D ‑järjestelmän ydin perustuu laseretäisyysjärjestelmään, joka havaitsee tarkat koordinaatit yhdessä kierto-/kallistusyksikön kanssa ja siirtää ne järjestelmän omaan FlexiCAD-3D-mittausohjelmistoon. CAD-piirtokomentoja ja ohjelmistotoimintoja voidaan valita suoraan mittauslaitteessa 7-tuumaisen kosketusnäytön avulla, joten käyttäjän ei tarvitse siirtyä käyttämään mittaustietokonetta.

Mittausjärjestelmä on valmis käytettäväksi muutaman yksinkertaisen vaiheen jälkeen. Flexijet-mittauslaitteisto tarjoaa erillisen WLAN-yhteyden, jonka avulla voidaan muodostaa suora yhteys FlexiCAD-mittausohjelmistoon. Flexijet 3D ‑järjestelmä tekee jopa tarpeettomaksi hankalan kolmijalan kohdistamisen tasonilmaisimilla. Integroidun kallistusanturin ansiosta mittaukset voi aloittaa välittömästi.

Flexijet 3D ‑järjestelmän keskeinen ominaisuus on se, että sitä voidaan käyttää sekä manuaalisesti että kauko-ohjauksella. Takaisinprojektio ja pisteisiin siirtyminen tapahtuu tehokkaan ja erittäin dynaamisen motorisen koordinoinnin avulla.
Mittaukset voidaan käynnistää kotelon kosketusanturilla, kauko-ohjauksella tai painamalla FlexiCAD-ohjelmiston painiketta.

Kuvan dokumentoinnin lisäksi 5 megapikselin kameralla voidaan valita optinen kohde hiusristikolla kameran reaaliaikaisessa kuvassa. Tämä mahdollistaa mittauksen tallentamisen jopa kirkkaassa auringonvalossa, kun laserpiste ei ole enää havaittavissa ihmissilmällä.

Jos laitetta tönäistään tai siirretään mittaustilanteen aikana, integroitu törmäysanturi rekisteröi sen ja ilmoittaa siitä välittömästi laitteelle ja mittausohjelmistolle. Flexijet 3D ‑järjestelmä voidaan kohdistaa uudelleen piirustukseen mittaamalla uudelleen jo tunnetut pisteet, minkä jälkeen mittaus voi jatkua saumattomasti.

Keskimääräinen akunkesto on noin 8 tuntia riippuen moottorin käytöstä. Jäljellä oleva kapasiteetti näkyy sekä Flexijet-järjestelmän näytössä että ohjelmistossa.  Akku voidaan ladata milloin tahansa käytön aikana.

FLEXIJET
SMARTREMOTE
-SOVELLUS

Mittauksen kauko-ohjaus
ja valokuvadokumentointi
älypuhelimella

Vakiokaukosäädin

Flexijet Ohjelmisto

FlexiCAD-ohjelmiston ominaisuuksia:

 • Intuitiivinen käyttäjäopastus ohjattujen toimintojen avulla

 • Kosketustila mahdollistaa helpon kosketuskäytön tableteilla (Windows)
 • Navan seuranta-, tartunta- ja rasteritoiminnot

 • Vapaasti määritettävät mitoitustyylit

 • Kerroksiin perustuva kerrosten ja huoneiden hallinta tarjoaa hyvän yleisnäkymän

 • Symbolikirjastot sisältävät sähkö-, keittiö- ja saniteettisymboleja

 • Vaikeasti saavutettavien kohtien (kuten piilossa olevien seinien) tarkastelu

 • AutoCAD-blokkien tuominen

 • Valinnainen liittymä suoraan CNC-koneeseen

CAD-ohjelmisto paikan päällä tehtävään mittaukseen ja liittymä suoraan suunnitteluohjelmistoon

FlexiCAD-mittausohjelmistossa on looginen ja intuitiivinen käyttöliittymä. CAD-ohjelmiston hallitsevat käyttäjät oppivat ohjelmiston käytön välittömästi, ja sen käyttö alkaa pian sujua aloittelijoiltakin.

Ohjelmisto luo tehokkaan ja käytännöllisen CAD-mittauksen suoraan rakennustyömaalla. Ohjelmistossa on useita erityisesti mittaukseen optimoituja toimintoja, jotka takaavat parhaan mahdollisen tehokkuuden. Mittauspiirustuksen täydentyminen nähdään mitta mitalta, joten voidaan varmistaa, että kaikki suunnittelun kannata olennaiset mitat on otettu ennen rakennustyömaalta lähtemistä.

Tiedot voidaan siirtää useiden vientiliittymien kautta suoraan CAD-ohjelmistoon. Lisäksi osa suunnitteluohjelmista tukee Flexijet-laitteiston suoraa integrointia.

FlexijetSTONE on pohjimmiltaan räätälöity versio kaikki ominaisuudet sisältävästä FlexiCAD-ohjelmistosta.

Se on räätälöity erityisesti kivi- ja työtasoteollisuuksien käyttöön, ja vaikka sitä käytetään pääasiassa 2D-pintojen piirtämiseen, sillä on edelleen tärkeitä 3D-ominaisuuksia. Merkittäviä ominaisuuksia:

 • Mittaus 2D-tilassa, tarkastelu 3D-tilassa. FlexijetSTONE-ohjelmiston avulla sekä aloittelijat että edistyneet käyttäjät voivat tehdä mittauksia 2D-tilassa ja näyttää useiden pintamittausten tulokset yhdistettynä 3D-tilassa.
 • Kosketustilassa FlexiCAD-mittausohjelmistoa voidaan käyttää joko Windows-kosketusnäyttötabletilla tai Windows-kannettavalla, jossa on hiiri.
 • Äänimuistiinpanojen tallennusmahdollisuuden ansiosta voidaan helposti tallentaa keskusteluja, jotta mikään yksityiskohta ei unohdu.
 • Älykkäät toiminnot mahdollistavat työtason mittauksen määrityksen yhdellä napsautuksella ja työtason tason määrittämisen yhdellä mittauksella.
 • Navan seuranta-, tartunta- ja rasteritoiminnot.
 • Mitoitus vapaasti määritettävillä mitoitustyyleillä.
 • Flexijet 3D ‑järjestelmä tallentaa jokaisen mittauspisteen kohdalla sisäänrakennetun digikameran ottaman valokuvan.
 • Flexijet-järjestelmä näyttää tarkasti kaappien, seinien ja muiden pintojen vaaituksen suoraan Flexijet-laserin mittausten perusteella. Tunnista korkeat ja matalat kohdat hyvissä ajoin ja tee suunnitelmat vastaavasti, jotta asentaminen sujuu yhtä helposti kuin mittaaminen.
 • Symbolikirjastojen luominen on helppoa käyttäjän mukauttamilla symboleilla, kuten sähkö- ja vesipistesymboleilla.
 • Optimaalinen käyttöliittymä CNC-työstöön.

Flexijet 3D ‑järjestelmä on innovatiivisin saatavilla oleva 2D-lasermallinnin.

Yhdessä räätälöidyn FlexijetSTONE-ohjelmiston kanssa se tarjoaa kiviteollisuudelle helpon ja tarkan työtasojen ja muiden pintojen mittauksen. Automaattinen pikavaaitussäätö ja komennon valinta yhdellä napsautuksella mahdollistavat mittauksen aloittamisen välittömästi. FlexijetSTONE-ohjelmistossa on useita tehokkaita toimintoja, kuten täyskorkeiden roiskesuojien ja lattiaan asti ulottuvien työtasojen mittaus ja piirtäminen.

FlexijetSTONE-ohjelmiston avulla sekä aloittelijat että edistyneet käyttäjät voivat tehdä mittauksia 2D-tilassa ja näyttää useiden pintamittausten tulokset yhdistettynä 3D-tilassa. Luo helposti CNC-valmiita tiedostoja, jotka sisältävät tiedot ulkonemista, vesipisteistä, pistorasioiden asennusaukoista ja monista muista erityisvaatimuksista.
Manuaalinen mallintaminen on nyt pysyvästi mennyttä aikaa. Flexijet 3D ‑järjestelmän digitaaliset mallinnusominaisuudet parantavat tarkkuutta ja säästävät lopulta aikaa ja rahaa.

FlexiCAD- ja AutoCAD-käyttäjille

FlexiCAD-käyttäjät voivat tarkastella ja jälkikäsitellä mittauksia ohjelmistolla entistä kätevämmin. Tämä onnistuu käynnistämällä Flexijet Viewer ‑ohjelma FlexiCAD-ohjelmistosta, jolloin se toimii yhdessä FlexiCAD-ohjelmiston kanssa. Sitä voidaan tarkastella toisessa näytössä tai paikallisverkossa toisella tietokoneella.
Toisessa näytössä käyttäjä työskentelee tavalliseen tapaan FlexiCAD-ohjelmistolla, ja toisessa näytössä kaikki FlexiCAD-ohjelmiston aktiivisen kansion kuvat voidaan näyttää yleiskatsauksena tai yksittäisenä kuvana Flexijet Viewer ‑ohjelman avulla.
CAD-ohjelmiston ja Flexijet Viewer ‑ohjelman yhteiskäyttö on mahdollista myös AutoCAD- ja AutoCAD-pohjaisissa sovelluksissa. Flexijet Viewer ‑ohjelma voi näyttää DWG- tai DXF-tiedoston hyperlinkitettyjä kuvia suoraan mittauksesta myös lähiverkossa.

Flexijet Viewer on ilmainen tarkasteluohjelma, jolla voidaan tarkastella uuden sukupolven Flexijet 3D ‑mittausjärjestelmällä kerättyjä mittauksia ja valokuvia, jotka on pakattu Flexijet Viewer ‑ohjelmaa varten FlexiCAD 3.1 ‑ohjelmistolla tai uudemmalla versiolla.

Sen avulla voidaan tarkastella mittauspiirustuksia yhdessä kaikkien niihin sisältyvien valokuvien ja mittauspistekuvien kanssa. Lisäksi mittaukseen voidaan lisätä lisätietoja, kun se pakataan FlexiCAD-ohjelmistossa.

Siihen voidaan lisätä esimerkiksi mittaustiedoston DXF-vienti, lisäkuvia ja ‑kuvauksia paikan päältä, pohjapiirustus tai kustannusarvio missä tahansa tiedostomuodossa. Koko tiedostokokoelma voidaan toimittaa yhdessä selkeässä paketissa kollegoille tai asiakkaille tarkasteltavaksi ja hyväksyttäväksi Flexijet Viewer ‑ohjelmassa.

Measuring with only one person

 

Millimeter-accurate 3D capture of any shapes, geometries and complex spatial situations

 

Continuous and exact detection of all angles

 

Simple operation without cumbersome leveling of the tripod

 

Never again wrong or forgotten measurements and transmission errors

 

Immediate on-site graphical control

 

Limitless positioning through change of location via reference points

 

Area and space calculations directly after measuring the relevant points

 

Fabrication of templates is not required

 

360° vertical and horizontal measurement without limitation

ARCHICAD-lisäosan ja Flexijet 3D ‑lasermittausjärjestelmän avulla voidaan luoda komponenttipohjaisia BIM-rakennusmittauksia Graphisoftin ARCHICAD-sovelluksella

Mittaaminen, piirtäminen ja mallintaminen onnistuu yhdellä kertaa paikan päällä suoraan ARCHICAD-sovelluksella.
Mittauslaite asetetaan huoneeseen, ja integroidut kallistusanturit vaaittavat Flexijet 3D ‑järjestelmän täysin automaattisesti. Voit aloittaa mittauksen välittömästi ilman alustan kohdistamista.
Laserin liikkeen ja mittausten käynnistäminen voidaan tehdä laitteella, kauko-ohjauksella tai Flexijet Smart Remote App ‑sovelluksella (iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille).
Näkyvän laserpisteen lisäksi 7-tuumaisessa näytössä voidaan tarkastella integroidun kameran reaaliaikaista kuvaa, jossa näkyvät parallaksin kompensointi ja päälle asetetut hiusristikot. Tämä mahdollistaa tarkan kohdistuksen kaukaisiinkin mittauspisteisiin myös vaikeissa valaistusolosuhteissa.

Flexijet 3D ‑ohjelmisto tarjoaa tiedonsiirtoa varten vakaan WLAN-yhteyden kannettavaan tietokoneeseen, jossa on ARCHICAD-sovellus.
Jokainen mitattu piste siirretään välittömästi ARCHICAD-sovellukseen ja linkitetään piirtokomentoon. Näin voidaan nähdä mallin kehittyminen ja yksityiskohtien lisääntyminen jokaisella mittauksella.

Stairbox

Yksittäisten askelten ääriviivojen mittauspiirtäminen suoraan portaikko-ohjelmistoon tekee askelten mittaamisesta helppoa ja vaivatonta.

UUSI ELEKTRONINEN ASKELMIEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ

Flexijet Stairbox on askelmien mittausjärjestelmä, jonka avulla voidaan luoda tarkkoja CAD-portaikkomittoja vain murto-osassa tavanomaisesta ajasta.

Stairbox-mittausyksikkö havaitsee mittauskärjen mittauskoordinaatit erittäin suurella tarkkuudella ja siirtää ne sitten Bluetooth-yhteyden avulla minikannettavaan, jossa on Stairbox-ohjelmisto. Määritetyt askelmaparametrit näkyvät reaaliaikaisesti ohjelmistossa, mikä mahdollistaa välittömän visuaalisen hallinnan – unohtuneet tai virheelliset mittaukset sekä keskenään sekoittuneet numerot ovat siis mennyttä aikaa.

STAIRBOX-PORTAIKKO-OHJELMISTO

– nopeaa, virheetöntä ja tehokasta työtä!

Intuitiivisesti käytettävä Stairbox-ohjelmisto tallentaa kaikki olennaiset projektitiedot. Valittavissa ovat askelmien määrä, tyyppi ja materiaali sekä tietyt mitat, kuten varvaslaudan korkeus sekä etureunan tai sivujen ulkonemat.

Mitatun portaikon linjat näkyvät välittömästi 2D-mallina käyttäjän visuaalista arviointia varten. Flexijet Stairbox ‑ohjelmistossa on DXF-tiedonsiirtomuoto tietojen CAD-sovellukseen siirtämistä varten, mikä mahdollistaa nopean tiedonvaihdon tuotanto-osaston kanssa. Mitattujen askelmien linjoista voidaan luoda myös PDF-tiedosto.

Mitattuja askelmia voidaan myös tarkastella välittömästi Stairbox-ohjelmistossa mittausprosessin aikana. Yksittäisiä askelmaelementtejä voidaan muokata yksilöllisesti siirtämällä, lisäämällä tai poistamalla mittauspisteitä. Näkyvissä ovat kaikki reunojen pituudet ja kulmat, ja muutokset päivittyvät välittömästi. Lisäksi yksittäisiä askelmaelementtejä voidaan muunnella yksilöllisesti, ja ne ovat selvästi nähtävissä välittömästi.

Askelmaelementtejä voidaan haluttaessa luoda myös manuaalisesti antamalla mitat suoraan ja syöttämällä ne saumattomasti Flexijet Stairbox ‑mittaukseen. Näin luodaan nopea ja mahdollisimman luotettava mittaus!

FLEXIJET STAIRBOX360°

… jos haluat mitata enemmän!

Flexijet Stairbox360° –

mittausjärjestelmällä voidaan mitata portaikkojen lisäksi – eli perinteisen Flexijet Stairbox ‑portaikkoversion käyttötarkoituksen lisäksi – myös mallineita, työtasoja, pesualtaiden, ikkunoiden ja ovien asennusaukkoja sekä monia muita kohteita, jotka esitetään kaksiulotteisesti.

Flexijet Stairbox360° ­mittausjärjestelmän mittauspää voidaan tällöin poistaa kulmarajoitinkiskosta ja asettaa mitattavan pinnan keskelle.

Havainnointi tapahtuu 360 asteen säteellä Flexijet Stairbox360° ‑mittausjärjestelmän ympäri. Jokainen yksittäinen mittauspiste on välittömästi käytettävissä CAD-ohjelmistossa.

STAIRBOX360°-JÄRJESTELMÄN 2D-CAD-MITTAUSOHJELMISTO

Stairbox360°-mallissa on askelmien ja portaikkojen yksinkertaiseen mittaukseen optimoidun perinteisen Stairbox-ohjelmiston lisäksi FlexiCAD-mittausohjelmiston 2D-versio.

Tässä Flexijet Stairbox 360° ‑järjestelmän erityisessä 2D-mittausohjelmistossa voidaan tallentaa sekä pisteiden että ääriviivojen mittaukset 360 asteen säteellä mittauslaitteen ympäriltä. Mittauslaitteen sijaintia ei ole merkitty piirustukseen, koska tämä kulman osa puuttuu. Useiden CAD-piirtokomentojen avulla voidaan linkittää useita mittauspisteitä merkityksellisiin geometrioihin, jolloin voidaan välittömästi hallita piirustuksen ja todellisuuden välistä suhdetta. Lisäksi CAD-mittausohjelmistossa on hyödyllisiä toimintoja, kuten viivojen leikkauspisteet ja automaattinen mitoitus.

Mitatut tiedot voidaan siirtää useissa eri CAD-muodoissa suunnitteluohjelmiin, suoraan CNC-koneeseen tai piirturiin.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.